Nettsiden CasinoHEX (heretter referert til som «nettstedet», «nettstedadministrasjonen», «vi») representerer et system av interaktive tjenester i sanntid på internett, og inkluderer informasjonstjenester og data levert av nettstedadministrasjonen, mobilutgaven av nettstedet, og andre produkter, samt tjenester og data levert av tredjeparter på nettstedet.

Disse tjenestevilkårene (heretter referert til som «vilkår», fastsetter vilkår og regler for bruk av nettstedet.

«Nettstedbruker» skal forstås som personer som bruker nettstedet.

Nettstedbrukere erklærer at de er over 18 år og har lov til å inngå avtaler og ta avgjørelser for bruk av spill og spillnettsteder som kan inneholde former for reklame. Nettstedbrukere erklærer også at informasjonen vedrørende deres nåværende lokasjon alltid er sann og at nettstedbrukere ikke benytter noen metoder for å endre lokasjon, eller overføre trafikk til andre jurisdiksjoner.

Nettstedbrukeren er selv ansvarlig for å konkludere om pengespill på internett er lovlig innenfor hans eller hennes jurisdiksjon, og også for å verifisere eventuelle andre gjeldende juridiske krav.

Disse vilkårene er bindende for nettstedbrukere.

En bruker skal lesse disse vilkårene i sin helhet. Bruk av nettstedet av brukeren betyr at brukeren har godkjent og forplikter å overholde alle følgende bestemmelser i disse vilkårene.

Disse vilkårene kan endres helt eller delvis av nettstedadministrasjonen når som helst og uten forvarsel. Den oppdaterte versjonen av vilkårene trer i kraft fra publiseringsdatoen på nettstedet Casino Hex.

Disse vilkårene er et åpent og offentlig dokument.

Ved bruk av nettstedet skal brukeren godta disse vilkårenes bestemmelser og påta seg rettighetene og pliktene som er angitt og forbundet med bruken og funksjonen av nettstedet.

Ved å akseptere vilkårenes bestemmelser, skal brukeren gi hans/hennes samtykke til å gjennomgå annonsemateriell ved bruk av nettstedet, i den mengden som er bestemt av nettstedadministrasjonen.

Vilkår for bruk av materialene som er tilgjengelige på nettstedet

Nettstedet fungerer som leverandør av uavhengig informasjon og anbefalinger for personer interessert i pengespill på nettcasinoer, og skal ikke anses som en tjenesteleverandør for pengespill på nett. All informasjon tilgjengelig på nettstedet er kun for informasjonsformål, og skal ikke under noen omstendigheter anses som juridisk konsultasjon.

Nettstedet inneholder linker til andre eksterne nettsider. Nettstedet har ingen påvirkning av innholdet på slike nettsteder og påtar seg ikke noe ansvar for slikt innhold. Vi anbefaler at du leser nøye alle bruksvilkårene på ethvert eksternt nettsted før du deltar i pengespill.

Nettstedet inneholder rettighetsbeskyttet materiale, merkevarer og annet lovlig beskyttet materiale, inkludert, men ikke begrenset til tekster, bilder, videomateriale, grafikk, musikk og lydopptak.

Bestemmelsene angitt i denne seksjonen av vilkårene gir beskyttelse av interessene til nettstedadministrasjonen og tredjeparter som har rettighetene knyttet til nettstedinnholdet. Videre kan alle rettighetshavere utøve rettighetene sine angitt her etter eget skjønn.

Nettstedbrukeren har ikke rett til å foreta endringer, publisere, overføre til tredjeparter, delta i salg eller oppdrag, lage derivatprodukter eller på annet vis bruke, enten helt eller delvis, nettstedinnholdet.

Med mindre annet er bestemt av opphavsrettslovene eller relaterte rettigheter, kan intet materiale nedlastet fra nettstedet kopieres, distribueres, overføres til tredjeparter, publiseres eller på annet vis brukes for kommersielle formål, uten skriftlig tillatelse av nettstedadministrasjonen eller annen juridisk eier av den eksklusive rettigheten.

Erklæringer om plassering av nettstedinformasjon (innhold) som krenker rettighetene og de juridiske interessene til rettighetshaveren

Innehaveren av eksklusive rettigheter til resultatene av intellektuell aktivitet (heretter kalt «rettighetshaver») har rett til å henvende seg til nettstedadministrasjonen i tilfelle informasjonen (innholdet) på nettstedet identifiseres som plassert uten godkjenning eller noe annet rettslig grunnlag av rettighetshaveren, og varsle om brudd på hans/hennes eksklusive rettigheter som resultat av intellektuell aktivitet.

For å adressere nettstedadministrasjonen skal rettighetshaveren bruke tilbakemeldingsskjemaet ved referanse: https://norskcasinohex.com/kontakter/.

En henvendelse med en uttalelse om brudd på eksklusive rettigheter som et resultat av intellektuell aktivitet til nettstedadministrasjonen skal være godt begrunnet og inneholde annen informasjon som viser tilgjengeligheten på juridiske rettigheter til innholdet.

Hvis uttalelsen om brudd på eksklusive rettigheter som et resultat av intellektuell aktivitet sendes inn av en person autorisert av rettighetshaveren, skal en kopi av dokumentet (i skriftlig eller elektronisk form) som beviser hans/hennes autoritet være vedlagt uttalelsen.

I tilfelle ufullstendig informasjon, unøyaktigheter eller feil i uttalelsen om brudd på eksklusive rettigheter som et resultat av intellektuell aktivitet, har nettstedadministrasjonen rett til å sende en beskjed til rettighetshaveren (eller den autoriserte personen) innen 24 timer fra øyeblikket uttalelsen ble mottatt, for å oppdatere informasjonen som er gitt.

Innen 24 timer fra mottagelsen av uttalelsen om brudd på eksklusive rettigheter som et resultat av intellektuell aktivitet eller informasjon oppdatert av rettighetshaveren (eller den autoriserte personen), skal nettstedadministrasjonen fjerne innholdet som er i strid med rettighetshaverens eksklusive rettigheter.

ANSVARSFRASKRIVELSE

DETTE NETTSTEDET, NETTSTEDETS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES SOM DE ER, UTEN NOEN UTTRYKKELIG, IMPLISERT, STATUTORISK ELLER ANDRE REPRESENTASJONER, GARANTIER, LOVNADER ELLER BETINGELSER. BRUKERE SKAL BRUKE NETTSTEDET, DETS INNHOLD OG TJENESTER PÅ EGEN RISIKO.

NETTSTEDET FRASKRIVER SEG HERVED ENHVER OG ALLE REPRESENTASJONER, GARANTIER, LOVNADER OG BETINGELSER I EN HVILKEN SOM HELST FORM, ENTEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, FOR ETHVERT OG ALT AV INNHOLD OG TJENESTER PÅ NETTSTEDET PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT, INKLUDERT NOEN IMPLISITTE REPRESENTASJONER, GARANTIER, LOVNADER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHET, EGENHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, FRAVÆR AV BRUDD PÅ INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER, NØYAKTIGHET, TIDSPUNKT FOR INFORMASJONSLEVERING, FULLSTENDIGHET AV INFORMASJON, KOMPATABILITET, RELEVANS, INTEGRITET, SIKKERHET, KONFIDENSIALITET, TYDLIGHET AV EIENDOMSRETTIGHETER, PRAKTISK ANVENDELSE, EGNETHET, KVALITET, GRATIS BRUK, I TILLEGG TIL ANDRE GARANTIER SOM KAN OPPSTÅ UNDER GJELDENDE LOVER.

VIDERE FRASKRIVER NETTSTEDADMINISTRASJONEN ALLE REPRESENTASJONER, GARANTIER, LOVNADER OG BETINGELSER KNYTTET TIL FØLGENDE:

I DE TILFELLER DET ER UMULIG MED EN RESERVASJON ELLER ANSVARSFRASKRIVELSE Å BRUKES, SKAL GYLDIGHETSPERIODEN FOR ALLE ANVENDELIGE UTTRYKKELIGE, IMPLISITTE OG STATUTORISKE REPRESENTASJONER, GARANTIER, LOVNADER OG BETINGELSER VÆRE BEGRENSET AV PERIODEN PÅ TRETTI (30) DAGER FRA DATOEN NETTSTEDET, DETS INNHOLD OG TJENESTER FØRST BLE BRUKT AV BRUKEREN, OG INGEN GARANTIER ER GJELDENDE ETTER UTLØPET AV EN SLIK PERIODE.

SÅ LENGE NETTSTEDETS INNHOLD OG TJENESTER LEVERER BRUKEREN DIGITALE MATERIALER LEVERT I ET IKKE-KONKRET MEDIUM, KAN BRUKEREN IKKE PÅ NOE SOM HELST SETT AVBRYTE DISSE VILKÅRENE.

ANSVARSBEGRENSNING

Brukeren bekrefter at han/hun forstår og uten begrensninger påtar seg alt av ansvar og risiko som kan oppstå ved bruk av nettstedet.

Nettstedadministrasjonen, ansatte, ledere, partnere, aksjonærer og agenter skal ikke holdes ansvarlig på noen som helst måte for eventuelle feil eller avslutning av nettstedoperasjonen, som forårsaket tap av virksomhetsinformasjon, fortjeneste eller andre økonomiske tap i forbindelse med krav, tap, begjæringer, handlinger eller andre hendelser som oppstår fra anvendelse av disse vilkårene og den jurisdiksjon, inkludert som følge av navigering på nettstedet, dets bruk, tilgang til noen av filene eller deler av det, og også som et resultat av rettigheter levert for dette, selv om nettstedadministrasjonen er varslet om slike potensielle tap, uavhengig av om en slik hendelse eller feil oppstår som et resultat av angrep på intellektuell eller annen eiendom, enten basert på lovbrudd, uaktsomhet, brudd på kontraktsmessige forpliktelser, eller om det skjedde på grunn av lignende hendelser eller situasjoner, eller ikke.

Det totale samlede ansvaret og erstatningen knyttet til bruken av nettstedet, enten helt eller delvis, eller dets materialer, skal begrenses monetært med beløper som ikke overstiger ti euro (10,00 EUR).

Ved bruk av nettstedet godtar brukeren at disse vilkårene skal reguleres av lovene i England.

Gyldighet, tolkning og håndhevelse av disse vilkårene, eventuelle juridiske forhold som oppstår i forbindelse med eller relatert til utførelse eller brudd på disse vilkårene, samt eventuelle tilknyttede juridiske forhold er underlagt lovene i England (uavhengig av lovens konfliktsprisipper). Eventuelle rettslige skritt eller juridiske forhandlinger knyttet til gyldighet, tolkning og håndhevelse av disse vilkårene, eventuelle rettslige forhold som oppstår fra eller relatert til utførelse av eller brudd på disse vilkårene, i tillegg til tilknyttede rettslige forhold, skal kun utføres av domstolene i Englands territorium. Alle parter aksepterer eksklusiv jurisdiksjon av disse domstolene og frasier seg innvendinger knyttet til rimeligheten eller bekvemmeligheten av slik kompetanse. FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer (Wien-konvensjonen 1980) skal ikke brukes på disse vilkårene eller påvirke det på noen som helst måte.

I tilfelle avvik mellom bestemmelsene i vilkårteksten mellom andre språk og engelsk, skal den engelske versjonen av vilkårene gjelde.

Brukeren godtar og vurderer alle nødvendige beskjeder som sendes hans/hennes e-postadresse gitt ved registrering på nettstedet, hvis slike funksjoner er tilgjengelige på nettstedet.

Brukeren skal gi avkall på:

GENERELLE BESTEMMELSER

Brukeren bekrefter at han/hun, i tillegg til bestemmelsene i disse vilkårene, har lest bruksvilkårene og andre avtaler referert til i disse vilkårene, og aksepterer begrensningene pålagt av dem.

Fravær av resultater fra tiltakene for organisering eller kontroll over streng etterlevelse av bestemmelsene i disse vilkårene eller relaterte avtaler fra nettstedadministrasjonen, skal ikke og kan ikke tolkes som avkall på noen rettigheter eller bestemmelser.

Brukeren kan ikke tildele disse tjenestevilkårene og/eller overføre brukerens rettigheter og forpliktelser herunder til noen tredjepart, enten helt eller delvis.

Nettstedadministrasjonen har rett til når som helst å begrense og/eller forby brukeren fra å bruke nettstedet, uten forhåndsvarsel, basert på egne interne regler.

Vis mer

#StandWithUkraine

#StandWithUkraine - Vi står sammen med befolkningen i Ukraina. Russland angriper ikke «bare» det ukrainske folket.
Dette er en krig mot demokratiske verdier, menneskerettigheter og fred. Vi kan bidra og hjelpe til med våre donasjoner.

Alternativ 1 Alternativ 2