Versjon 1. Gjelder fra 28.12.2022 og sist oppdatert 28.12.2022.

Følgende er vilkårene og betingelsene (heretter referert til som “Vilkår”) for tilgang til og bruk av https://norskcasinohex.com/ (heretter referert til som “Nettsted“, “Vi“, “NorskCasinoHex“).

Disse Vilkårene gjelder enten Du får tilgang til Tjenestene via en personlig datamaskin, trådløs eller mobil enhet, eller annen teknologi eller enhet

Du forstår og godtar at ved å besøke, få tilgang til eller bruke NorskCasinoHex godtar Du, uten endringer, disse Vilkårene og begrensningene som er pålagt dem. Hvis du ikke godtar noen av disse Vilkårene, er Ditt eneste alternativ å avslutte bruket av NorskCasinoHex.

DEFINISJONER

Følgende begreper som brukes i Vilkårene og Betingelsene har følgende betydninger:

1. INNHOLD PÅ NETTSTEDET

Nettstedet fungerer som en leverandør av informasjon og anbefalinger for personer som er interessert i ulike Gambling-nettsteder, og nettstedet tilbyr ingen typer gambling-tjenester, og Nettstedet er heller ingen gambling-nettstedoperatør. All informasjon som er tilgjengelig på Nettstedet er kun til informasjonsformål, og skal ikke under noen omstendigheter behandles som juridisk konsultasjon.

Nettstedet erklærer at ingenting av materialet som er publisert på siden, er rettet mot mindreårige. Nettstedet annonserer ikke Gambling-nettsteder, dersom disse annonsene kan inneholde en skildring eller representasjon av mindreårige i et gambling-miljø, noe som tyder på at gambling er et naturlig tidsfordriv, noe som tyder på at gambling kan løse økonomiske problemer, ved bruk av kjente personligheter som appellerer til spillere, eller annonser som direkte retter seg mot eller appellerer til mindreårige på grunn av visuelle, lyd-, verbale- eller skriftlige elementer.

Vi legger også vekt på at gambling er en form for underholdning, og bør ikke regnes som en kilde til daglig inntekt, som en løsning på økonomiske problemer eller forbedring av Brukerens sosiale aksept. NorskCasinoHex og informasjonen på Nettstedet oppfordrer på ingen måte spillerne til å vinne tilbake tap ved å delta i online gambling.

Gambling-nettsteder som er oppført på NorskCasinoHex kan endre sine kampanjer, regler og forskrifter fra tid til annen. Noen Gambling-nettsteder kan, og vil ofte, kansellere kampanjer uten forvarsel. Du bør alltid gjennomgå regler og restriksjoner på Gambling-nettsteder, før du spiller på dette nettstedet.

2. ALDERSBERETTIGELSE OG BRUKERFORPLIKTELSER

Nettstedets Brukere erklærer at de er over 18 år og har rettsevne til å bruke NorskCasinoHex, og ta beslutninger om bruk av spill og Gambling-nettsteder, som kan vise ulike reklameformer. Det er forbudt for Brukeren å bruke NorskCasinoHex hvis han/hun er under 18 år.

Brukeren som bruker Nettstedet garanterer og erklærer i tillegg:

Brukeren er eneansvarlig for oppførsel i forbindelse med Nettstedet. Når du bruker Nettstedet, skal Du ikke:

Brukeren erklærer at informasjon om gjeldende plassering alltid skal være oppriktig, og at Brukeren ikke anvender noen metoder som kan endre plasseringen.

3. TREDJEPARTSNETTSTEDER

Nettstedet inneholder lenker til eksterne nettsteder eller ressurser. Siden Vi ikke har kontroll over slike nettsteder og ressurser, samtykker du til å ikke holde Oss ansvarlige for noe av innholdet, annonseringen og/eller produktene på disse sidene. Plasseringen av lenker fra disse eksterne nettstedene og ressursene innebærer ikke at vi støtter slikt tredjepartsinnhold. Du er eneansvarlig for å bestemme i hvilken grad du kan bruke eksterne nettsteder eller ressurser, og gjør det på egen risiko. Vi skal ikke være ansvarlig overfor deg i kontrakt, tort, uaktsomhet eller på annen måte, for tap eller skade som oppstår på enhver måte knyttet til Din bruk av, eller tillit til slikt innhold tilgjengelig på nevnte nettsteder eller ressurser.

Nettstedet kan inneholde hyperlenker til eksterne Gambling-nettsteder som verken drives eller kontrolleres av NorskCasinoHex, og Vier derfor ikke ansvarlige for noen av tjenestene, produktene eller innholdet som tilbys av slike Gambling-nettsteder. Riktignok gir NorskCasinoHex ingen forsikringer, påtegninger, sikkerhet eller garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, til nøyaktigheten eller kvaliteten på innholdet, produktene, programmene, tjenestene eller programvaren til slike tredjepartsnettsteder. NorskCasinoHex skal ikke være ansvarlig overfor Brukere i kontrakt, tort, uaktsomhet eller på annen måte, for tap eller skade som oppstår fra, eller på noen måte er forbundet med Brukerens bruk av eller tillit til tjenester tilgjengelig på slike Gambling-nettsteder.

4. ERSTATNING

Du forplikter deg helt og fullt ut til å beskytte, forsvare og holde NorskCasinoHex, og dets ledere, direktører, entreprenører, agenter, leverandører, skadesløse umiddelbart på forespørsel, fra og mot og alle krav, forpliktelser, saksbehandling, skader, tap, forpliktelser, bøtekostnader og utgifter av noe slag som inkluderer, men er ikke begrenset til, juridiske avgifter, som oppstår som følge av eller pådratt som følge av: (i) Ditt brudd på noen lov; (ii) Din tilgang til og bruk av Nettstedet; (iii) ethvert brudd på disse Vilkårene; (iv) Din forsettlige forsømmelse; (v) Din uaktsomhet.

5. OPPHAVSRETT OG ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHETER

Materiale publisert på NorskCasinoHex og gjennom Nettstedets samarbeidsforhold med tredjeparts-nettsteder eller programvarer, inkludert artikler, bilder, varemerker, servicemerker og annet innhold, er opphavsrettslig beskyttet av NorskCasinoHex, eller av andre informasjonsleverandører som Vi har lisensiertinnholdet for bruk på Nettstedet. I tillegg er hele innholdet på NorskCasinoHex beskyttet av opphavsrett, som et kollektivt verk eid av nettstedet. Brukere kan ikke reprodusere, laste ned, legge ut, publisere eller omfordele innhold eller deler av det, inkludert, uten begrensning til, innhold levert av lisensgivere og andre.

Brukeren skal ikke registrere eller forsøke å registrere noen logo, handelsnavn, design, domenenavn, samt søkeord eller annen identifikasjon for bruk i søkemotorer, portaler, appbutikker, sponsede reklametjenester eller andre henvisningstjenester, som er identiske eller forvirrende lik noen av varemerkene, eller inkluderer varemerkene til NorskCasinoHex eller Gambling Website.

6. ANSVARSFRASKRIVELSE OG ANSVARSBEGRENSNING

NorskCasinoHex garanterer ikke nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon eller innhold (inkludert lenker til Gambling-nettsteder) som er vises på Nettstedet. Verken NorskCasinoHex eller noen av dets informasjonsleverandører vil på noen måte være ansvarlig overfor Brukeren for forsinkelser, unøyaktigheter, feil eller utelatelser i materiale publisert på Nettsiden. Innholdet (inkludert lenker til Gambling-nettsteder) til NorskCasinoHex kan endres uten varsel.

Eventuelle beslutninger (inkludert å akseptere deltakelse i gambling) eller andre handlinger som Brukerne tar basert på informasjon tilgjengelig på Nettstedet, er helt og fullt Brukerens personlige ansvar. ALT MATERIALE PÅ NETTSTEDET LEVERES “SOM DET ER” OG “SOM TILGJENGELIG”. VI GIR INGEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRENKELSE, ELLER GARANTIER ANGÅENDE NØYAKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN AV INNHOLDET ELLER NOEN ANNEN TJENESTE ELLER PRODUKT PÅ ELLER RELATERT TIL TJENESTEN (INKLUDERT LENKER TIL ET ANNET NETTSTED ELLER RESSURS). Deltakelse i gambling-aktiviteter er etter Brukerens skjønn og risiko, og Du skal ikke belaste Nettstedet ansvar for slike handlinger. NorskCasinoHex, dets leverandører eller underleverandører skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som oppstår som følge av din spilling på Gambling-nettsteder, som vises på Nettstedet. Du forstår at deltakelse i gambling-aktiviteter er svært spekulativ og inneholder derfor en viss risiko. Du erkjenner at du er økonomisk egnet til å påta deg slike risikoer og til å motstå eventuelle tap, og at Du er i stand til å opprettholde det totale tapet av eventuelle spill gjennomført av deg.

7. TILLATT BRUK

Uten at det berører andre klausuler i Vilkårene, gir Vi Deg herved rett til å bruke Nettstedet til det utelukkende formål å evaluere innholdet som presenteres på det. NorskCasinoHex kan ikke gi tillatelse til å gjenbruke eller publisere materiale fra andre Gambling-nettsteder. Disse Gambling-nettstedene kan utøve alle rettigheter og rettsmidler som er tilgjengelige for dem. Ta kontakt med dem direkte for å få tillatelse.

8. VARSLING

Hvis Du mener at Ditt åndsverk har blitt brukt på en måte som vil bli ansett som et brudd på opphavsretten, eller et brudd på Dine immaterielle rettigheter, kan du kontakte oss på [email protected].

Nettstedet prøver å gi fullstendig, nøyaktig og aktuell informasjon. Hvis Du skulle observere ufullstendig eller unøyaktig informasjon, vil vi sette stor pris på å bli varslet. Vi kan kontaktes via e-post på [email protected].

9. OPPSIGELSE

NorskCasinoHex kan suspendere eller avslutte Brukerkontoen eller tilgangen til Nettstedet umiddelbart etter eget skjønn av enhver årsak, inkludert men ikke begrenset til at Du bryter dine forpliktelser, eller handler i strid med innholdet i våre Vilkår. Disse Vilkårene vil fortsatt være gyldig for Din tidligere tilgang.

NorskCasinoHex skal ikke være ansvarlig overfor Deg eller noen tredjepart for opphør av Din tilgang til Gambling-nettstedet.

10. GJELDENDE LOV

DU SAMTYKKER TIL AT DU GIR AVKALL PÅ RETTEN TIL RETTSSAK MED JURY ELLER TIL Å DELTA I ET GRUPPESØKSMÅL. DU SAMTYKKER TIL AT HVER AV DEM KAN FREMME KRAV MOT DEN ANDRE, KUN I DIN EGEN ELLER DENS INDIVIDUELLE KAPASITET, OG IKKE SOM SAKSØKER ELLER GRUPPEMEDLEM I NOEN PÅSTÅTT GRUPPE- ELLER REPRESENTATIV PROSEDYRE. For enhver kontrovers, krav eller tvist som oppstår som følge av eller relatert til Vilkårene, skal partene konsultere og forhandle med hverandre og, i anerkjennelse av deres felles interesser, forsøke å nå en tilfredsstillende løsning.

Du gir samtykker til at disse Vilkårene og tvisten som oppstår som følge av eller relatert til Din bruk av nettstedet, skal styres og tolkes i samsvar med de lokale lovene som gjelder der NorskCasinoHex sitt hovedkontor ligger.

11. UGYLDIGHET

Vår manglende evne til å utøve eller håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse Vilkårene, skal ikke fungere som et frafall av slik rett eller bestemmelse. Avsnittstitlene i disse Vilkårene t er kun for enkelhets skyld, og har ingen juridisk eller kontraktsmessig effekt. Ordet inkludert betyr inkludert uten begrensning. Hvis noen av bestemmelsene i disse Vilkårene, av en eller annen grunn anses å være ugyldig eller ikke kan håndheves, vil de andre bestemmelsene i Vilkårene være uhindret, og den ugyldige eller ikke håndhevbare bestemmelsen vil bli ansett som endret til gyldig og håndhevbar, i den grad loven tillater det.

12. ENDRINGER

NorskCasinoHex forbeholder seg retten til å endre disse Vilkårene fra tid til annen, og når som helst etter eget skjønn, og disse endringene trer i kraft umiddelbart. Hvis Du bruker Tjenestene etter at de trer i kraft, betyr det at Du godtar å være bundet av disse endringene. Vi anbefaler at du regelmessig gjennomgår disse Vilkårene, slik at du er klar over de nyeste rettighetene og forpliktelsene som gjelder for Deg. For å unngå tvil, vil Din videre bruk av Nettstedet etter enhver endring av disse Vilkårene bety og utgjøre ditt samtykke og aksept til slike reviderte Vilkår for bruk.

13. PERSONVERN

Disse Vilkårene inkluderer NorskCasinoHex sin Personvernerklæring, som du finner her: Personopplysninger, som er innlemmet i disse Vilkårene, vil styre Ditt besøk av Nettstedet, tilgang til og bruk av NorskCasinoHex. Personvernerklæringen forklarer NorskCasinoHex’ holdning til informasjonsinnhenting, og hvordan den har til hensikt å bruke og dele all informasjon som innhentes. Ved å få tilgang til eller bruke Nettstedet, bekrefter du også Din anerkjennelse og samtykke til vår Personvernpolicy.

Show More