1. Generelle bestemmelser

Disse retningslinjene for behandling av personopplysninger bestemmer prosedyren for behandling av personopplysninger og tiltak for å sikre sikkerheten av personopplysninger på nettstedet CasinoHEX — heretter referert til som nettstedadministratoren.

1.1. Nettstedadministratoren setter fokus på menneskerett og frihet ved behandling av personopplysninger, inkludert beskyttelse av personvernet, personlige og familiehemmeligheter som det viktigste målet og betingelsen for implementeringen av disse aktivitetene.

1.2. Disse retningslinjene for behandling av personopplysninger av nettstedadministratoren (heretter referert til som retningslinjene) gjelder all informasjonen som nettstedadministratoren kan tilegne seg om besøkende på nettsiden (domain name).

2. Generelle definisjoner brukt i retningslinjene

2.1. Automatisert behandling av personopplysninger – personopplysninger behandles ved bruk av programvare;

2.2. Blokkering av personopplysninger — midlertidig opphør av behandling av personopplysninger (bortsett fra de tilfeller der behandling er nødvendig for avklaring av personopplysninger)

2.3. Nettsted — et sett med grafikk og informasjonsmateriell, i tillegg til datamaskinprogrammer og databaser som sørger for tilgjengeligheten på internett med nettadressen (domain name);

2.4. Informasjonssystem for personopplysninger — et sett med personopplysninger oppbevart i databaser i tillegg til informasjonsteknologi og teknologiske metoder som behandler personopplysninger;

2.5. Anonymisering av personopplysninger — handlinger som gjør det umulig å fastslå hvilken spesifikk bruker eller andre datasubjekt som personopplysningene tilhører, uten bruk av ytterligere informasjon;

2.6. Behandling av personopplysninger — enhver handling (operasjon) eller sett med handlinger (operasjoner) utført med eller uten bruk av datamaskinutstyr rettet til personopplysninger, inkludert innsamling, register, systematisering, akkumulering, oppbevaring, avklaring (oppdatering, endring), opphenting, bruk, overføring (distribusjon, fordeling, tilgang), depersonalisering, blokkering, sletting, ødeleggelse av personopplysninger;

2.7. Personopplysninger — enhver informasjon som direkte eller indirekte relateres til en bestemt eller definerbar nettstedbruker;

2.8. Bruker — enhver besøkende på nettsiden (website name);

2.9. Tildeling av personopplysninger — handlinger med formål om å opplyse personopplysninger til en spesifikk person eller en spesifikk gruppe personer;

2.10. Ødeleggelse av personopplysninger — enhver handling som fører til ødeleggelse av personopplysninger på en slik måte at de ikke kan gjenopprettes i informasjonssystemet for personopplysninger og/eller fører til at de materielle transportørene av personopplysninger ødelegges.

2.11. “Cookies” — en liten del av informasjon som sendes fra et nettsted og lagres på brukerens datamaskin. En nettleser eller nettklient sender cookies som en http-forespørsel til en webserver hver gang det gjøres et forsøk på å åpne den tilsvarende nettsiden.

3. Nettstedadministratoren tillattes å behandles følgende personopplysninger om brukeren

3.1. Innsamling og behandling av anonymiserte opplysninger om besøkende (inkludert «cookies») ved hjelp av statistikktjenester på internett slik som Google Analytics og andre;

3.2. Nettstedadministratoren samler inn følgende opplysninger:

4. Formål med behandling av personopplysninger

4.1. Formålet med behandling av personopplysninger — å informere brukeren ved å sende e-poster; å gi brukeren tilgang til tjenester, informasjon om/eller materiell på nettsiden, dersom slik funksjonalitet er implementert på nettstedet;

4.2. Nettstedadministratoren har også rett til å varsle brukeren om nye produkter og tjenester, spesialtilbud og ulike begivenheter. Brukeren kan når som helst melde seg av kunngjøringer ved å sende nettstedadministratoren en melding med «Unsubscription from any notifications of new products, services, and special offers»;

4.3. De anonymiserte brukeropplysningene som innhentes gjennom statistikktjenester på internett brukes for å samle informasjon om handlingene til nettstedbrukerne og for å forbedre kvaliteten til nettstedet og dets innhold.

5. Bruk av cookies

5.1. Bruk av cookies behøves for at brukerne skal kunne bruke nettstedet og alle dets tjenester, for eksempel tilgang til beskyttede økter på nettstedet. Hvis ønskelig, kan brukeren blokkere eller slette cookies ved å endre nettleserinnstillingene, men brukere må være klar over at det kan påvirke korrekt bruk av nettstedet.

5.2. De analytiske cookie-filene samler informasjon om hvordan brukere bruker nettstedet. De tillater nettstedadministratoren å motta informasjon om hva brukere er interesserte i på nettstedet, og til å gjøre de nødvendige implementeringene på nettstedet. Cookies kan for eksempel vise nettstedadministratoren hvilke sider på nettstedet som besøkes oftest, hjelpe å identifisere vanskeligheter som har oppstått ved bruk av nettstedet, og evaluering av annonsers effektivitet. Takket være dette har nettstedadministratoren muligheten til å se på trendene ved bruk av nettstedet generelt sett.

5.3. Brukere kan justere bruken av cookies via nettleserinnstillingene sine. Hvis brukeren bestemmer seg for å deaktivere cookies, kan han fortsatt bruke nettstedet, men noen valg og funksjoner på nettstedet vil ikke fungere. Alle nettlesere er ulike. Se hjelpemenyen i nettleseren din for å finne ut hvordan du deaktiverer cookies.

6. Juridiske grunner for behandling av personopplysninger

6.1. Nettstedadministratoren behandler brukeres personopplysninger kun dersom de ble fylt ut og/eller sendt inn av brukeren etter eget skjønn via spesialskjemaer som finnes på nettstedet. Ved å fylle ut de tilhørende skjemaene og/eller sende sine personopplysninger til nettstedadministratoren, samtykker brukeren i disse retningslinjene;

6.2. Nettstedadministratoren behandling anonymiserte personopplysninger hvis det tillates i henhold til nettleserinnstillingene til brukeren (hvis lagring av cookies og bruk av JavaScript-teknologi er aktivert).

7. Rammeverket for innsamling, lagring, overføring og andre typer behandling av personopplysninger

7.1. Sikkerheten til personopplysningene som behandles av nettstedadministratoren forsikres av implementeringen av nødvendige juridiske, organisatoriske og tekniske tiltak for å overholde de nåværende juridiske kravene som gjelder for beskyttelse av personopplysninger;

7.2. Nettstedadministratoren sørger for sikkerheten til personopplysninger og tar alle mulige tiltak for å forhindre uautorisert tilgang til personopplysningene;

7.3. Brukerens personopplysninger vil aldri, under noen omstendigheter, videreformidles til tredjeparter, bortsett fra de tilfeller der de er påkrevd av juridiske bestemmelser;

7.4. Hvis det oppdages unøyaktigheter i noen personopplysninger, kan brukeren oppdatere dem ved å sende en beskjed til nettstedadministratoren;

7.5. Behandlingsperioden for personopplysninger er ubegrenset. Brukeren kan når som helst trekke samtykket sitt til behandlingen av personopplysninger ved å sende en beskjed til nettstedadministratoren med «Withdrawal of consent of the person data processing»;

7.6. Nettstedadministratoren tar følgende tiltak for å forsikre sikkerheten til brukeres personopplysninger:

7.7. Ettersom det ikke finnes en fullstendig pålitelig måte å beskytte informasjon på ved elektronisk lagring, behandling og overføring, kan nettstedadministratoren ikke gi fullstendig garanti for sikkerheten, selv på tross av selskapets beste forsøk.

8. Sluttbestemmelser

8.1. Brukeren kan få avklaringer om behandlingen av sine personopplysninger ved å kontakte nettstedadministratoren via kontaktskjemaet på nettstedet;

8.2. Dette dokumentet reflekterer endringer i retningslinjene for behandling av personopplysninger. Retningslinjene er gyldige på ubestemt tid inntil de erstattes av en ny versjon;

8.3. Nettstedadministratoren kan oppdatere personvernerklæringen for å reflektere endringer i dataretningslinjene. Ved betydelige endringer i personvernreglene generelt sett og i retningslinjene for bruk av personopplysninger om brukeren spesifikt sett, er nettstedadministratoren forpliktet til å annonsere det på den nåværende siden på nettstedet.

8.4. Brukeren bør gå gjennom denne siden fra tid til annen for å få siste informasjon om personvernerklæringen;

8.5. Enhver endring av personvernerklæringen trer i kraft fra det øyeblikket de legges ut på nettsiden;

8.6. Kun den engelske versjonen av disse retningslinjene har juridisk virkning, mens oversettelser til andre språk er kun gjort tilgjengelig for informasjonsformål.

Vis mer