Denne Personvernerklæringen brukes til å informere brukere om bruk av https://norskcasinohex.com/ (heretter referert til som “Nettsted”, “Vi”, “NorskCasinoHex”) angående Nettstedets retningslinjer for innsamling, bruk og deling av Personopplysninger. Personopplysningene Vi samler inn brukes til levering og forbedring av Nettstedets innhold. Vi vil ikke bruke eller dele informasjonen din med noen tredjepart, bortsett fra det som er beskrevet i denne Personvernerklæringen.

Denne Personvernerklæringen må henvises til i forbindelse med NorskCasinoHex’ Vilkår og Betingelser, og ethvert annet relevant dokument som Nettstedet refererer til fra tid til annen.

1. Definisjoner

Denne Personvernerklæringen etablerer viktig informasjon knyttet til innsamling, behandling, lagring og oppbevaring av Personopplysninger.

Ved å lese denne Personvernerklæringen får du en bedre forståelse av følgende:

2. Tredjeparters retningslinjer for personvern

Etter eget skjønn vil Vi inkludere eller tilby tredjeparts produkter og / eller tjenester på Nettstedet. Disse tredjepartsnettstedene har separate og uavhengige retningslinjer for personvern fra dette dokumentet. Vi har derfor ingen ansvar for innholdet og aktivitetene til disse koblede stedene. Denne Personvernerklæringen gjelder ikke for de andre nettstedene, som er underlagt personvern og andre retningslinjer de måtte ha.

3. Innsamling av informasjon og typer data som samles inn

Vi samler inn flere forskjellige typer informasjon til ulike formål for å tilby og forbedre Nettstedet.

(a) Personopplysninger Når du bruker Nettstedet, kan vi be deg om å gi oss visse personlig identifiserbare opplysninger som kan brukes til å kontakte eller identifisere deg. Personlig identifiserbar informasjon kan omfatte, men er ikke begrenset til:

i) e-postadresse; ii) fornavn og etternavn; og iii) telefonnummer.

(b) Bruksdata Vi kan også samle inn informasjon din nettleser sender når du besøker Nettstedet, eller når du får tilgang til nettstedet via eller gjennom en mobil enhet.

Disse Bruksdataene kan inneholde informasjon som datamaskinens Internett-protokolladresse (f.eks. IP-adresse), nettlesertype, nettleserversjon, identifikatorer og andre diagnostiske data.

Når du får tilgang til Nettstedet med en mobil enhet, kan disse Bruksdataene inneholde informasjon som typen mobilenhet du bruker, mobilenhetens unike ID, IP-adressen til mobilenheten din.

Vi samler verken inn eller behandler sensitive personopplysninger (for eksempel personnummer, informasjon relatert til rasemessig eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religion eller annen tro, helse, biometri eller genetiske egenskaper, kriminell bakgrunn eller fagforeningsmedlemskap).

4. Personopplysninger kan samles inn:

5. Juridisk grunnlag for datainnsamling

Vi kan behandle dine Personopplysninger under følgende juridiske grunnlag: (a) med ditt samtykke. Behandlingen er basert på ditt samtykke. Der Vi er avhengige av ditt samtykke, har du rett til å trekke det tilbake når som helst på den måten som er angitt på det tidspunktet vi samler inn informasjonen din, eller ved å kontakte Oss på [email protected]; (b) for våre (eller andres) legitime interesser, med mindre disse interessene overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter, som krever beskyttelse av personopplysninger; og (c) for å overholde juridiske forpliktelser.

6. Bruk av data:

Vi bruker de innsamlede dataene til disse ulike formålene:

7. Oppbevaring av data

Vi vil kun oppbevare dine personopplysninger til de formålene som er angitt i denne Personvernerklæringen. Vi vil lagre og bruke dine Personopplysninger i den grad det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser (for eksempel hvis vi er pålagt å oppbevare dine data for å overholde gjeldende lover), løse tvister og håndheve våre juridiske avtaler og retningslinjer, eller ved rapporteringskrav.

Vi vil også beholde Bruksdata for interne analyseformål. Bruksdata oppbevares vanligvis i en kortere periode, unntatt når disse dataene brukes til å styrke sikkerheten, eller for å forbedre funksjonaliteten til Nettstedet, eller dersom Vi er juridisk forpliktet til å lagre disse dataene i lengre tidsperioder. Hvis Personopplysningene ikke lenger er nødvendige til de formålene som er spesifisert i denne Personvernerklæringen, vil vi enten slette eller anonymisere dem på en sikker måte.

8. Utlevering og overføring av data

Vi selger eller tilgjengeliggjør ikke Personopplysninger til noen tredjepart, annet enn som følger.

Vi deler informasjonen når loven krever det, eller for å svare på juridiske prosesser; for å beskytte våre kunder; for å beskytte liv; og for å opprettholde sikkerheten. Vi har også rett til å utlevere informasjonen din til økonomiske og/eller juridiske rådgivere; til våre forretningspartnere, underleverandører og andre organisasjoner som leverer tjenester til Oss og våre Brukere. Dine Personopplysninger kan kun utleveres med det formål å levere tjenester fra en tredjepart til oss, eller i forbindelse med Nettstedet eller dine besøk på Nettstedet.

Tredjeparter som vi utleverer personopplysninger til, er underlagt gjeldende lover og kan ikke bruke personopplysninger til sekundære formål.

Din informasjon, inkludert Personopplysninger, kan overføres til – og opprettholdes på – datamaskiner som ligger utenfor ditt land, der lover for personvern kan avvike fra de i din jurisdiksjon.

Ditt samtykke til denne Personvernerklæringen etterfulgt av din innsending av slik informasjon representerer ditt samtykke til denne overføringen.

Vi tar alle nødvendige steg for å sikre at dataene dine behandles på en sikker måte, og i samsvar med denne Personvernerklæringen, og dine Personopplysninger vil aldri overføres til en organisasjon eller et land, med mindre det er tilstrekkelige kontroller på plass, inkludert sikkerheten til dataene dine og annen personlig informasjon.

9. Den registrertes rettigheter

For å ha kontroll over dine Personopplysninger, har du følgende rettigheter: (a) å få tilgang til, gjennomgå, oppdatere, korrigere dine Personopplysninger; (b) å slette dine Personopplysninger; (c) å protestere mot eller begrense bruken av dine personopplysninger; (d) å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten, og (e) å be om korrigering av dine Personopplysninger, hvis denne informasjonen er unøyaktig eller ufullstendig (f) andre rettigheter som følger av loven.

For å utøve noen av de tilgjengelige punktene for dine personvernrettigheter, vennligst send en forespørsel til [email protected].

Vi kan be deg om å bekrefte identiteten din før vi svarer på slike forespørsler. Vær oppmerksom på at vi kanskje ikke kan tilby Nettstedets tjeneste, uten noen nødvendige opplysninger.

10. Barns Personvern

Ingen av Nettstedets markedsføringsinnhold, produkter, tjenester eller kampanjer er passende for eller rettet mot barn og besøkende under 18 år. Hvis du blir oppmerksom på at et Barn har gitt oss Personopplysninger, vennligst kontakt Oss. Hvis vi blir klar over at vi har samlet inn Personopplysninger fra barn uten bekreftelse av foreldrenes samtykke, sørger vi for å fjerne denne informasjonen fra databasene våre.

11. Bruk av informasjonskapsler

En informasjonskapsel er et stykke data som inneholder informasjon om din tilgang til Nettstedet. Vi kan bruke informasjonskapsler til forskjellige formål, for eksempel for å effektivisere din navigering mellom sidene, automatisk aktivere visse funksjoner, og huske dine Nettstedpreferanser. Informasjonskapsler gjør interaksjonen mellom deg og Nettstedet raskere og enklere. Du finner mer informasjon om informasjonskapsler på: www.allaboutcookies.org

Innebygd skript er en programmeringskode som er utformet for innsamling av informasjon om samspillet ditt med Nettstedet, for eksempel koblingene du klikker på. Koden lastes midlertidig ned på enheten din fra serveren vår eller en tredjeparts tjenesteleverandør, er bare aktiv mens du er koblet til nettstedet, og deaktiveres eller slettes deretter.

I tillegg bruker Vi informasjonskapsler og lignende teknologier for å analysere trender, spore Brukernes bevegelser rundt på nettstedet, samle demografisk informasjon om Brukerbasen vår, og for å samle generell informasjon relatert til ditt besøk på Nettstedet.

Nettstedet bruker noen forskjellige typer informasjonskapsler:

Du har mulighet til å godta eller avvise informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren din. Du kan enkelt trekke tilbake samtykket til plassering av informasjonskapsler, når som helst.

Ved å deaktivere informasjonskapsler kan tilgang til enkelte funksjoner på Nettstedet bli begrenset, eller noe av innholdet eller funksjonaliteten kan være utilgjengelig.

12. Endringer i Personvernerklæringen

Vi kan revidere denne Personvernerklæringen fra tid til annen. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere eller endre denne Personvernerklæringen, eller andre retningslinjer eller prosedyrer til enhver tid, med eller uten forvarsel. Vi vil imidlertid ikke bruke dine Personopplysninger på noen måte som vesentlig avviker fra det som er beskrevet i denne Policyen, uten å gi deg mulighet til å ekskludere slik bruk. Vi vil publisere reviderte Personvernregler på Nettstedet for å gi Brukerne muligheten til å se hva slags informasjon vi samler inn, hvordan den brukes og under hvilke omstendigheter den kan tilgjengeliggjøres. Du samtykker til å lese retningslinjene på nytt fra tid til annen, for å holde deg oppdatert. Din videre bruk av Nettstedet skal sees på som ditt samtykke til eventuelle endringer og betingelser i vår Policy. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, bør du ikke bruke Nettstedet.

Kontakter

Hvis du har noen spørsmål, kommentarer og forespørsler angående denne Personvernerklæringen, vennligst kontakt Oss på [email protected].

Show More