He Blog Kindred forlot det norske markedetet▷ Lotteri- og stiftelsestilsynet i Norge gikk ut med en advarsel mot Norges sjakkforbund om å ikke inngå en samarbeidsavtale med spillselskapet Kindred i 2019. De mener dette vil medføre store konsekvenser da dette er brudd på pengespillregelverket i Norge. Fra da til dags dato har konflikten mellom Kindred og lotteritilsynet blitt forsterket, helt til det nådde et slags toppunkt i september.

Litt av historien bak Kindred – Lotteritilsynet relasjoner

Kindred er et stort spillselskap som gjennom datterselskapet Trannel tilbyr online casino som Unibet, Bingo.com, Storspiller og Mariacasino. I september truet lotteritilsynet om å gi Kindred dagbøter på 1 200 000 kr dersom de ikke fjernet disse casinoene fra det norske markedet.

Kindred responderte med at de ville fortsette med å operere i Norge da utsagnene til lotteritilsynet står i strid med europeiske lover, samt forretningsrettigheter gitt av norske myndigheter.

Vi vil sjekke nøye hvordan Trannel overholder vilkårene vi har satt for utsettelsen og vil starte tvangsmulkten dersom vi avdekker brudd på noen av disse betingelsene.

Likevel så opprettholder lotteritilsynet sine regulerings handlinger mot Kindred og sier at Kindred må sikre at alle casinoer knyttet til selskapet Trannel må fullstendig trekke seg ut av det norske markedet. De sier også at disse casinoene ikke skal ha noen synlighet eller tilgjengelighet for nordmenn, og hvis Kindred ikke gjør dette vil de raskt åpne opp igjen for dagbøter.

Lotterimyndighetene i Norge forventer også at Trannel skal informere sine kunder om at norske lotterimyndigheter har bestemt at Trannel sitt tilbud av casinoer i Norge er ulovlig.

Direktøren for Lotteri- og stiftelsestilsynet Henrik Nordal kom også med en kommentar:“Vi vil sjekke nøye hvordan Trannel overholder vilkårene vi har satt for utsettelsen og vil starte tvangsmulkten dersom vi avdekker brudd på noen av disse betingelsene”. Les Lotteritilsynet sitt vedtak her.

Oslo tingrett fast vedtaket om stans av det ulovlige spilltilbudet

20. Juni 2022 slo Oslo tingrett fast vedtaket om stans av det ulovlige spilltilbudet og vedtaket ble dermed gyldig. Tvangsmulkten på 1,2 millioner kroner per dag ble altså startet 3 uker etter vedtaket ble godkjent. Tilsammen vil dette bli 437 millioner kroner i løpet av et år, dersom Trannel ikke stanser spilltilbudet i Norge.

Argumentasjonen lotteritilsynet bruker er at Trannel ikke har løyve eller annen tillatelse til å kunne tilby pengespill på det norske markedet. De sier videre at ifølge undersøkelser så er det seks av ti nordmenn som ikke vet at disse nettsidene er ulovlige og at de dermed har et samfunnsoppdrag i å beskytte nordmenn mot disse sidene, for å forhindre spillavhengighet.

Nå kan det virke som at den norske siden er blitt borte fra casinoene til Trannel, men man har likevel tilgang fra Norge. Tiden vil vise hvordan denne konflikten vil eskalere og om Trannel noen gang vil stenge både tilgangen og synligheten av disse sidene helt til det norske markedet. Det er uvisst hvor mye tvangmulkten eventuelt er oppe i, og om Trannel vil godta denne eller gå til videre sak.

Vis mer