He Blog lisenser▷ Når du spiller på nettcasino bør du alltid velge et lisensiert casino. Det er flere grunner til akkurat dette og nedenfor skal vi prøve å gå gjennom de viktigste av dem.

Først og fremst skaper det tillit og en viss trygghetsfølelse blant spillerne å vite at nettcasinoet de spiller på følger enten nasjonale eller europeiske lover. I verste fall kan et ulisensiert nettcasino være et skalkeskjul for kriminell virksomhet. Det foretrukne for et nettcasino er som regel å være lisensiert i landet man tilbyr sine tjenester til, noen land vil til og med kreve at man har deres egen lisens før man får lov til å tilby spill til deres innbyggere. Dette er derimot ikke alltid mulig da flere land enten har monopol på pengespill eller ikke tillater pengespill i det hele tatt. Norge har valgt å gå for et monopolsystem på pengespill, da de ønsker å tilby slike tjenester til egen befolkning, men samtidig ønsker å utøve en viss kontroll over markedsføring og hva fortjenesten blir brukt til.

Det beste alternativet for utenlandske spillselskap uten norsk lisens blir da å skaffe en lisens i et annet EU-land. Hvorfor et EU-land? Fordi medlemmer av EU og EØS-avtalen er pliktet til å følge visse regler ment for å sikre fri handel innenfor grensene til medlemslandene. Det vil si at selv om de gjerne skulle ønsket det, kan ikke den norske regjering nekte nettcasino registrert i et europeisk land å tilby sine produkter til det norske markedet. Likevel har norges monopol på pengespill en effekt for utenlandske spillselskap. De kan f.eks. Ikke drive med markedsføring i Norge. Dette har derimot tidligere blir unngått ved å sende reklame på utenlandske TV-kanaler.

En god og anerkjent lisens er som nevnt med på å skape tillit blant spillerne da de kan være sikre på at de som innehar en slik lisens vil ha gjennomgått grundige prosesser og regelmessige sjekker for å sørge for at spillene og tjenestene deres lever opp til lisensens standarder. Dette inkluderer slikt som at spillene har en rettferdig utbetalingsprosent, ofte omtalt som return to player (RTP), og at informasjon som blir oppgitt på spillsiden stemmer overens med hvordan det aktuelle spillet faktisk fungerer. Man har med andre ord en garanti for at spillene ikke er «rigget» eller satt opp for å lure deg. Hvilke lisenser bør vi nordmenn være på jakt etter når vi skal velge vår neste spillside? Det er tross alt snakk om penger her, og man ønsker gjerne å vite at man spiller på en regulert side, som igjen gir en viss trygghet både når det gjelder rettighetene dine og spillenes rettferdighet.

I 2020 er Malta Gaming Authority den lisensen som er mest aktuell for oss nordmenn. Hvorfor? De har operert siden 2001 med godt omdømme, har strenge krav for hvem de gir ut lisens til og ikke minst er de underlagt og følger europeisk lovgivning.

Malta Gaming Authority

Malta Gaming Authority, eller MGA for kort, ble opprettet i 2001 da maltesiske myndigheter ønsket å regulere spillbransjen. De ble dermed pionerer innenfor europeisk lovgivning i spillbransjen, noe som har gjort Malta og deres spillisens til en populær destinasjon for utenlandske spillselskaper. Fordeler blir gitt til selskaper som ønsker å basere sin virksomhet på Malta og strenge krav blir innført for å sikre at lisensen opprettholder en høy standard. Som nevnt tidligere blir det gjort jevnlige revisjoner som sørger for at spillene ikke opererer under andre parametere enn det som er oppgitt. Slike prosesser bidrar til at kun seriøse aktører oppnår akkurat denne lisensen. Ikke minst følger MGA europeiske lover som igjen bidrar til at lisensen er en sikker vinner både for spillere og nettcasino.

… det er sterkt anbefalt å kun spille på nett casino lisensiert i enten et EU-, eller EØS-medlemsland…

Når alt dette er sagt så er det opp til nettcasinoet å sørge for at de har lov å tilby pengespill til akkurat deg. Du kan spille på hvilket som helst nettcasino du ønsker, men det kan medføre at du blir direkte svindlet og ikke får utbetalt gevinstene dine, eller at du spiller spill som er satt opp til å gi en svært ugunstig vinnersjanse.

For å unngå slikt er det derfor sterkt anbefalt å kun spille på nett casino lisensiert i enten et EU-, eller EØS-medlemsland. Dette sikrer at du som spiller er beskyttet av europeisk lov, at nettcasinoet er en seriøs aktør som følger europeiske lover og som regelmessig undergår kontroller som garanterer at spillene deres er rettferdige. Ikke minst er du garantert at pengene du spiller for ikke går til kriminelle formål, noe vi kanskje alle burde være mer bevisst over i det digitale verdenssamfunn som vi nå befinner oss i.

Vis mer