He Blog reklame for pengespill▷ I mange år har loven rundt reklame for pengespill vært et omdiskutert tema. Utenlandske spillselskaper i flere år reklamert på norske TV-kanaler, men disse kanalene har sagt at de følger gjeldende lover, og unngår forbudet ved å kringkaste kanalen fra utlandet. Dette inkluderer TV-kanaler som TV3, Viasat4, FOX, MAX, FEM og Eurosport, der man ofte kan se pengespill-reklamer i reklamepausene.

Oppdatert lovverk fra og med januar 2021

Norske myndigheter har nå kommet med et nytt hinder i forsøket på å stoppe utenlandske spillselskaper fra å markedsføre seg mot norske brukere via TV og andre kanaler. Den 1. januar 2021 ble kringkastingsloven endret, gripe inn og kreve av reklamen fra disse selskapene blir stoppet. Ifølge norsk lov er det kun godkjente spillaktører i Norge, altså Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, som kan markedsføre sine spill i Norge.

Det nye lovverket sier blant annet følgende:

«Medietilsynet kan gi pålegg om å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring i fjernsyn eller audiovisuelle bestillingstjenester som er i strid med pengespilloven § 2, lotteriloven § 11 eller forskrift gitt i medhold av totalisatorloven.»

Loven retter seg mot distributørene, og ikke TV-kanalene eller spillselskapene.

Den nye norske loven retter seg verken mot TV-kanalene der du ser reklamen, eller mot spillselskapene som produserer dem. Loven retter seg til de norske distributørene av TV-kanalene, slik som Telenor, Telia og Altibox.

Selskapene reagerer ulikt

Distributørene på sin side har sagt at en slik sladding av bestemte reklamer ikke lar seg gjennomføre, da de ikke har teknologien til å sørge for at en slik ordning er gjennomførbar. TV-selskapene på sin side har heller ikke noe ønske om å legge til rette for en slik sladding, da de vil ende opp med store inntektstap hvis reklamen for pengespillselskaper forsvinner.

Discovery, som står bak TV Norge, FEM, VOX og flere andre kanaler, mener forbudet er i strid med EØS-reglementet, og reagerte på det nye lovverket med å stevne staten. Samtidig uttalte de at de skal fortsette å sende reklame i tråd med reglene i landet der det sendes fra.

NENT Group, som står bak kanaler som TV3, Viasat4 og TV6, har tidligere sendt fra London, men skal nå sendes fra Sverige, hvor de blir underlagt svensk lovgivning. Selskapet sier at de uansett kommer til å ta hensyn til de nye norske reklamereglene fra nyttår.

Tiden vil vise hvordan sagaen ender

Det er nok alt for tidlig å konkludere med at reklame for pengespill fra utenlandske spillselskaper kommer til å forsvinne med en gang. For tida er blant de største casinomerkene som reklameres i Norge sannsynlighvis Unibet brand og Betsson reklamDette er en sak som er verdt svært mye penger for både, TV-kanaler, eiere, distributører og andre involverte parter. Norske myndigheter har prøvd å stoppe reklamen for utenlandske spillselskaper i over 10 år, så vil tiden vise om denne lovendringen kan bidra til at de får ønsket sitt oppfylt eller ei.

Vis mer